• Follow Facebook
  • Follow twitter
  • follow linkedin

Servicevoorwaarden

Het éénmaal per 24 maanden schoonmaken en inspecteren van de cv-ketel, en/of secundair toestel volgens opgave van de fabrikant. Tot de ketel behoren de volgende onderdelen: elektrotechnisch vanaf de wandcontactdoos waarop de ketel elektrisch is aangesloten (de wandcontactdoos zelf behoort niet tot de ketel); gastechnisch vanaf de ketel tot en met de gaskraan, waterzijdig tot aan de warm en koud waterkoppeling in of direct onder de cv-ketel.

Niet in de abonnementenen (en binnen de garantie) zijn begrepen:

- stagnatie in de stroomtoevoer of defecte zekeringen (meterkast)

- stagnatie in de gastoevoer (b-klep, gaslevering, lucht in de gasleiding)

- onvoldoende waterdruk (bijvullen) en ontluchten (ook zonneboiler)

- cv ketel resetten en/of waakvlam aansteken (alleen bij oudere cv-ketels)

- vervangen van de kamerthermostaat en/of weersafhankelijke regeling (1 jaar garantie)

- onderhoudsset afhankelijk van uw CV ketel merk en type 

- vervangen van het expansievat (wel bij nieuw 2 jaar garantie)

- vervangen van de warmtewisselaar en boiler (ketel)

- reparaties aan gas- en waterleidingen, ontstoppen van de afvoer

- het leveren en monteren van nieuwe onderdelen ter vervanging van oude defecte onderdelen in de cv-ketel (niet van toepassing voor het service abonnementen tot een bedrag van € 250,00 incl. BTW per gebeurtenis)

- het repareren en/of vegen van de schoorsteen/rookgasafvoerkanaal

- reparatie van lekkages in het leidingnet/radiator(en)/kraan/convector(en) en/of vervangen onderdelen cv installatie

- het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van overmacht of molest situaties zoals: natuurrampen, blikseminslag, brand, aantoonbaar vandalisme en werkzaamheden door gebruiker of derden e.d. . Aantasting door vervuiling van de cv-installatie en/of toevoegen van additieven

- het ontkalken van alle waterhoudende onderdelen

- het verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van de apparatuur

- het verhelpen van storingen voortvloeiend uit werkzaamheden welke door derden zijn verricht.

- de kosten van het voorrijden indien de installateur, na een gemaakte afspraak, zonder tegenbericht van de opdrachtgever, geen toegang kan krijgen tot het onderhoudsadres. Tevens geldt dit ook voor annulering binnen 24 uur van de gemaakte afspraak

- kosten van onderdelen die voortvloeien uit het noodzakelijk verwisselen. 

Ten overvloede wijzen wij erop dat de verrichte onderhoudswerkzaamheden niet het recht geven op gratis serviceverlening, noodzakelijk voor het verhelpen van storingen, optredend na de onderhoudswerkzaamheden.

Bij een eventuele storing aan de c.v. ketel dient u zelf het volgende te controleren:

1) Of de waterdruk voldoende is: ± 1,8 bar op de drukmeter, van de cv-ketel. Is dit niet het geval dan dient u dit zelf bij te vullen. U ziet hier hoe dan moet.

2) Of de installatie voldoende ontlucht is. Zie HIER hoe dat moet.

3) Of de stekker wel in de geaarde wandcontactdoos is geplaatst, of de bedieningsschakelaar op stand "bedrijf" is gesteld en of de zekeringen in de meterkast in orde zijn.

4) Of de kamer- en ketelthermostaat hoog genoeg staan ingesteld.

5) Of de waakvlam wel brandt (alleen bij oudere cv-ketels).

6) Of de gaskraan bij de cv-ketel geopend is en er gas aanwezig is (wanneer de hoofdgaskraan bij de gasmeter is uit gezet, duurt het geruime tijd voordat de gasdruk weer opgebouwd is).

7) Of er voldoende radiatorkranen (in de woonkamer) openstaan.

8) Of alle warmwaterkranen wel goed gesloten zijn (dit bij een cv-ketel met een warmwatervoorziening).

9) Alle toestellen dienen zonder hulpmiddelen bereikbaar te zijn voor onderhoud en eventuele storingen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het bereikbaar maken van deze installaties. Mocht blijken dat een storing toch een gevolg is van het niet of onvoldoende controleren en uitvoeren van hetgeen onder de punten 1 tot en met 8 staat vermeld, zijn wij gerechtigd de kosten bij u in rekening te brengen.

 

Tarieven Kemkens incl 21% BTW voor service en storingsmeldingen:

Voorrijkosten los van het tijdstip € 63,50,  Arbeidsloon is ook los van het tijdstip € 71,40 per uur. Heeft u nog geen contract afgesloten en u wilt direct hulp bij een storing, dan dient er bij de monteur een abonnement afgesloten te worden.  U betaalt voorrijkosten en arbeidsloon en een eerste onderhoudsbeurt wordt ingepland. Stel dat er bij het oplossen van de storing geen haast is maar pas na 2 dagen dan kunnen we het eerste bezoek qua tijd combineren met een onderhoud beurt dan betaalt u alleen voorrijkosten.